فیله دنده
۵،۸۰۰،۰۰۰ ریال

پوره ترافل، کوس بچه زغالی، پیکو د گالو، سس فلفل.

استیک پهلو
۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

کولاتلو، اسپلا کوتا، مورتادلا، کولاچیونا

مرغ پوست ترد
۳،۳۰۰،۰۰۰ ریال

انتخاب ما از صدف تازه، لیموترش...

قارچ پورتوبلو
۳،۳۰۰،۰۰۰ ریال

پنیر فتا، سالاد غلات، راکت، سس گوجه فرنگی.

پان فرید باراموندی
۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال

جو، کینوا، کدو سبز کبابی، سالسا ذرت و گوجه فرنگی.

ماهی کوبیده
۳،۳۰۰،۰۰۰ ریال

فیله ماهی آتلانتیک، چیپس، سالاد، تارتار، لیمو

کاد چشم آبی
۴،۹۰۰،۰۰۰ ریال

پوره ترافل، سس فلفل.

باس راه راه با فلفل قرمز
۳،۸۰۰،۰۰۰ ریال

فیله ماهی آتلانتیک، چیپس، سالاد، تارتار، لیمو

enemad-logo